Kdo jsme a co děláme?

Základní orientací firmy jsou subdodávky řemesel pro velké stavební firmy na prováděných významných velkých stavbách, rekonstrukcích i státních a obecních zakázkách. Ostatním zákazníkům nabízí kompletní dodávku řemesel i odbornou konzultaci, respektive doporučení vhodných řešení dané problematiky dle požadavků, náročnosti a finančních možností investora. Cílem je vysoká kvalita a atraktivní cena. Zákazník si může zvolit provedení například rozvodů topení a vodoinstalace z oceli, mědi, kvalitních plastů nebo vícevrstvých potrubí, provedení různých systémů podlahových vytápění, vytápění tuhými palivy, zemním plynem, lehkými topnými oleji, propan-butanem a v neposlední řadě i tepelnými čerpadly, vybavení jakýmikoliv otopnými tělesy, vybavení kotelen a strojoven bez preferování omezeného počtu výrobců, vybavení sociálních zařízení a koupelen bateriemi, zdravotní keramikou, vanami, sprchovými kouty i masážními kabinami dle specifického vkusu a požadavků. Společnost provádí i drobný servis, opravy a údržbu pro organizace i občany.

Společnost TVRDÝ - I.M.S. provádí práce vodoinstalatérské i venkovní vodovody, práce plynoinstalatérské a topenářské, včetně všeho, co k tomu patří - od projekce, přes činnost stavební až k činnosti inženýrské a strojní čištění kanalizací. Samozřejmostí je provedení všech předepsaných revizí a zkoušek a předložení všech dokladových náležitostí potřebných k úspěšnému dokončení, respektive kolaudaci díla. Provádí také servisy a údržbu plynových spotřebičů, baterií i zařizovacích předmětů. Firma s obchodním názvem TVRDÝ - I.M.S., spol. s r. o. byla 1. února 1995 zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem Brno město, do oddílu C, vložky 18018. Patří mezi největší instalatérské firmy v regionu.

Již od samotného založení firmy bylo cílem vytvořit stabilizovanou, trvale se rozvíjející a prosperující firmu téměř rodinného typu. Společnost patří mezi tzv. malé organizace s 25 zaměstnanci. Obchodní a personální politikou jsou výkony dosahované vlastními kmenovými stálými pracovníky, i když tak jako ostatní obdobné firmy v exponovaných obdobích roku přijímá pod svá křídla i jednotlivé spolehlivé a prověřené živnostníky. Společnost si zakládá na vysoké odbornosti pracovníků, jejich zkušenostech i na moderním strojním vybavení, protože všechny tyto aspekty považuje za základ pro záruku kvality. V personální oblasti firma klade důraz na trvalé vzdělávání zaměstnanců v provádění montáží z progresivních materiálů novými technologiemi za použití nejmodernějších strojů, nářadí a zařízení a na výchovu pracovníků k ochotě a korektnímu jednání se zákazníkem.

Objemově nejvýznamnější zakázky firma provádí zejména v Praze a ve svém regionu. Působí ale v podstatě po celém území republiky i na zakázkách v zahraničí. Za prestižní zakázky firma považuje například venkovní vodovod, parovod a vnitřní rozvody ZT v hale přádelny Pleas Havlíčkův Brod, venkovní vodovod pro exportní mrazírnu Kosteleckých uzenin, ZT a ÚT v nové výrobní hale Jihlavských mlékáren JIMA a opravy administr. budovy Sklárny BOHEMIA, ZT a ÚT v novém středisku Územní záchranné služby Jihlava, plynofikace kotelen na poště v Telči a v Batelově, rekonstrukce pošt ve Stonařově a Velkém Beranově, rekonstrukce rozvodů vody v garážích autobusů Praha-Hostivař, šéfmontáž a montáž vytápění školicího střediska Chmelnické atomové eletrárny na Ukrajině, kotelnu divadla Milénium na Holešovické tržnici, ÚT a chlazení Divadla Kalich v Praze, vytápění autosalonu Fiat a Alfa Romeo Auto Vavřinec v Praze, ZT v budově Mediatelu v Praze , kompletní rekonstrukce vodoinstalace s dvěma a půl tisíci metrů rozvodů a dvaatřiceti sociálními zařízeními v budově Centrálního dispečinku města Prahy, úpravy v Infekčním pavilonu Nemocnice Nové Město, zřízení strojovny ÚT Nemocnice Jihlava, rekonstrukce výměníkové stanice v Praze - Stodůlkách , ZT a ÚT výrobního objektu Hausermann Jihlava, rozvody ÚT - Interspar Mladá Boleslav, rozvody technologického tepla Sklárny Světlá n/Sáz., zřízení měření a regulace tepla v bytových domech Erbenova, Jihlava, ZT obytného souboru Nivy, Dačice, ZT a ÚT Gymnázia a zvl.školy v Telči, regulaci topné soustavy SOŠ Třešť, ZT objektu "B" Obchodního centra BBc v Praze , Vyskočilova, ZT Městského koupaliště "Vodní ráj" v Jihlavě nebo ZT a ÚT Kořenského 1, Praha, ZT a ÚT na zakázce DPS Praha-Radotín a například využití odpadního tepla kompresorů v Jihlavanu.